مطابق با اعلام دفتر فقه معاصر، درس خارج فقه با موضوع «بورس و اوراق بهادار» توسط آیت الله علی عندلیبی از ابتدای سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ آغاز شده است. بر این اساس آموزش تکمیلی فقه و اصول مدرسه شهیدین (ره) نیز فایل های صوتی و متنی جلسات برگزار شده این درس را در اختیار طلاب قرار می دهد.

تاریخ شروع: ۱۴ آبان ۱۳۹۸

زمان: سه شنبه ها و چهارشنبه ها ساعت ۷ تا ۸ صبح

مکان: مدرس آیت الله العظمی تبریزی (ره) - مدرس ۱۱۲

فایل جلسات به مرور در این صفحه قرار می گیرند: 

 جلسه اول - ۱۳۹۸/۸/۱۴ 

 دانلود فایل متنی  [PDF / ۱۰۳ KB]

 دانلود فایل صوتی [MP3 / ۴۵.۳۲ MB]

  جلسه دوم - ۱۳۹۸/۸/۲۱ 

 دانلود فایل متنی  [PDF / ۲۲۳ KB]

 دانلود فایل صوتی [MP3 / ۱۴.۱۴ MB]

 

 جلسه سوم - ۱۳۹۸/۸/۲۲ 

 دانلود فایل متنی  [PDF / ۱۴۷ KB]

 دانلود فایل صوتی [MP3 / ۱۸.۲۸ MB]

جلسه چهارم - ۱۳۹۸/۸/۲۸ 

 دانلود فایل متنی  [PDF / ۵۵۲ KB]

 دانلود فایل صوتی [MP3 / ۱۶.۱۶ MB]

 

 جلسه پنجم - ۱۳۹۸/۸/۲۹ 

 دانلود فایل متنی  [PDF / ۲۰۹ KB]

 دانلود فایل صوتی [MP3 / ۱۵.۸۶ MB]

جلسه ششم - ۱۳۹۸/۹/۵ 

 دانلود فایل متنی  [PDF / ۱۹۷ KB]

 دانلود فایل صوتی [MP3 / ۱۸.۴۴ MB]

 

جلسه هفتم - ۱۳۹۸/۹/۶ 

 دانلود فایل متنی  [PDF / ۴۳۷ KB]

 دانلود فایل صوتی [MP3 / ۱۷.۷۱ MB]

 جلسه هشتم - ۱۳۹۸/۹/۱۲ 

 دانلود فایل متنی  [PDF / ۳۰۴ KB]

 دانلود فایل صوتی [MP3 / ۱۲.۱۰ MB]

 

 جلسه نهم - ۱۳۹۸/۹/۱۳ 

دانلود فایل متنی  [PDF / ۱۷۷ KB]

 دانلود فایل صوتی [MP3 / ۱۸.۴۱ MB]

 جلسه دهم - ۱۳۹۸/۹/۱۹ 

دانلود فایل متنی  [PDF / ۲۳۲ KB]

 دانلود فایل صوتی [MP3 / ۱۷.۲۶ MB]

 

جلسه یازدهم - ۱۳۹۸/۹/۲۰ 

 دانلود فایل متنی  [PDF / ۱۵۷ KB]

 دانلود فایل صوتی [MP3 / ۱۶.۷۸ MB]

 جلسه دوازدهم - ۱۳۹۸/۹/۲۶ 

 دانلود فایل متنی  [PDF / ۴۵۱ KB]

 دانلود فایل صوتی [MP3 / ۱۷.۰۹ MB]

 

جلسه سیزدهم - ۱۳۹۸/۹/۲۷ 

 دانلود فایل متنی  [PDF / ۳۰۰ KB]

 دانلود فایل صوتی [MP3 / ۱۷.۶۵ MB]

 جلسه چهاردهم - ۱۳۹۸/۱۰/۳ 

 دانلود فایل متنی  [PDF / ۵۲۶ KB]

 دانلود فایل صوتی [MP3 / ۱۷.۴۱ MB]

 

جلسه پانزدهم - ۱۳۹۸/۱۰/۴ 

 دانلود فایل متنی  [PDF / ۳۳۵ KB]

 دانلود فایل صوتی [MP3 / ۱۷.۸۵ MB]

 جلسه شانزدهم - ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ 

 دانلود فایل متنی  [PDF / ۶۸۵ KB]

 دانلود فایل صوتی [MP3 / ۱۸.۸۰ MB]

 

جلسه هفدهم - ۱۳۹۸/۱۰/۴ 

 دانلود فایل متنی  [PDF / ۱۷۵ KB]

 دانلود فایل صوتی [MP3 / ۱۷.۹۴ MB]

 جلسه هجدهم - ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ 

 دانلود فایل متنی  [PDF / ۳۰۲ KB]

 دانلود فایل صوتی [MP3 / ۱۷.۳۰ MB]

 

جلسه نوزدهم - ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ 

 دانلود فایل متنی  [PDF / ۲۷۸ KB]

 دانلود فایل صوتی [MP3 / ۱۶.۹۹ MB]

جلسه بیستم - ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ 

 دانلود فایل متنی  [PDF / ۳۰۱ KB]

 دانلود فایل صوتی [MP3 / ۱۷.۸۴ MB]

  

جلسه بیست و یکم - ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ 

 دانلود فایل متنی  [PDF / ۳۸۹ KB]

 دانلود فایل صوتی [MP3 / ۱۷.۶۷ MB]

جلسه بیست و دوم - ۱۳۹۸/۱۱/۱ 

 دانلود فایل متنی  [PDF / ۱۶۵ KB]

 دانلود فایل صوتی [MP3 / ۱۸.۴۹ MB]

 

جلسه بیست و سوم - ۱۳۹۸/۱۱/۲ 

 دانلود فایل متنی  [PDF / ۴۰۰ KB]

 دانلود فایل صوتی [MP3 / ۱۷.۳۲ MB]

 

 

نظر شما ۰ نظر

captcha
Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand
چهارشنبه
۱۴ خرداد ۱۳۹۹
۱۱ شوال ۱۴۴۱
2020 June 3

research/computer-unit/articles/625-2018-11-19-20-36-36