سامانه پذیرش طلاب – پایه اول

پیگیری وضعیت پرونده پذیرش پایه اول

برای اطلاع از وضعیت پرونده پذیرش، اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید :

Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand
دوشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۸
۱۹ ذی‌القعده ۱۴۴۰
2019 July 22

research/computer-unit/articles/625-2018-11-19-20-36-36