سامانه پذیرش طلاب – پایه اول

پیگیری وضعیت پرونده پذیرش پایه اول

برای اطلاع از وضعیت پرونده پذیرش، اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید :

Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand
سه شنبه
۲۳ تموز ۲۰۲۴
۱۵ محرم ۱۴۴۶
2024 July 23