سامانه انتخاب حجره

فرم 1- ضوابط انتخاب حجره و هم حجره ای

باسمه تعالی
ضوابط انتخاب حجره و هم حجره ای

 

طلاب محترم مدرسه از ساعت ۱۵ روز پنج شنبه  ۱۳۹۸/۱/۲۹  تا  ۱۳۹۸/۲/۷ فرصت دارند تا از طریق سامانه انتخاب حجره، با توجه به ضوابط زیر، حجرات و هم حجره ­ای­ های خود را برای سال تحصیلی آینده (۹۹-۱۳۹۸) پیشنهاد دهند.

۱. اصل اولیه در مساله جابجایی، عدم تغییر افراد حجره است مگر با صلاحدید مسوولین مدرسه یا تقاضای افراد.
۲. هر نفر از برادران باید به صورت جداگانه اسم‌نویسی کند.
۳. هر نفر می‌تواند تا سقف ۳ حجره را به ترتیب اولویت اول تا سوم پیشنهاد دهد.
۴. هر نفر می‌تواند تا سقف ۵ نفر را به ترتیب اولویت اول تا پنجم پیشنهاد دهد.
۵. امضای فردی که از طرف متقاضی به عنوان هم حجره­ ای پیشنهاد می ­شود ضروری نیست، اما هماهنگی قبلی با او توصیه می شود.
۶. تمامی کسانی که حجره می­ خواهند -أعم از روزانه یا شبانه- باید در سامانه اسم‌نویسی کنند.
۷. به کسانی حجره شبانه تعلق می­ گیرد که حداقل ۴ شب را در مدرسه تا صبح سپری کنند.
۸. کسانی که می­ خواهند فقط در بخشی از سال از حجره استفاده کنند، باید در آخرین فرم سامانه مرقوم نمایند.
۹. کسانی که توضیح خاصی برای حجره یا هم‌حجره‌ای دارند باید در آخرین فرم سامانه مرقوم نمایند.
۱۰. مدرسه سعی می­ کند حداقل با یکی از اولویت ­های پیشنهادی موافقت نماید.

 

Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand
دوشنبه
۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۸
۱۵ شعبان ۱۴۴۰
2019 April 22

research/computer-unit/articles/625-2018-11-19-20-36-36