سامانه پذیرش طلاب - آموزش تکمیلی فقه و اصول

پیگیری وضعیت پرونده پذیرش

برای اطلاع از وضعیت پرونده پذیرش، اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید :

Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand
پنجشنبه
۲۵ مرداد ۱۳۹۷
۳ ذی‌الحجه ۱۴۳۹
2018 August 16