مسؤول: آقای یگانه

ساعات پخش غذا:

ناهار: از نماز عصر تا ساعت 14

شام: از نماز عشا تا ساعت 20

نظر شما ۰ نظر

captcha
Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand
دوشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۸
۱۹ ذی‌القعده ۱۴۴۰
2019 July 22

research/computer-unit/articles/625-2018-11-19-20-36-36