رسیدگی به امور مالی مدرسه و نظارت بر آن، از وظایف این بخش است.

جناب آقای نظری مسؤولیت این بخش را بر عهده دارند.

نظر شما ۰ نظر

captcha
Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand
دوشنبه
۲۹ دی ۱۳۹۹
۴ جمادی‌الثانی ۱۴۴۲
2021 January 18

research/computer-unit/articles/625-2018-11-19-20-36-36