جدیدترین مطالب

 • امتحانات
 • مباحثات
 • حضور و غیاب
 • فوق برنامه
 • برنامه ریزی درسی
  • مسئولین مباحثه

   مسؤول مباحثه سال اول: جناب آقای شجاعی مسؤول مباحثه سال دوم: جناب آقای حسینیان   نکته: طلاب عزیز سال اول و...

  • ضرورت و روش مباحثه

   ضرورت مباحثه 1- برای کلاس الف) کلاس محیط یادگیری است، نه تجزیه و تحلیل و تعمیق. ب) امکان پاسخ‌گویی به همه سؤال‌ها نیست. (بسیاری از سؤال‌ها،...

Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand
دوشنبه
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۱۵ محرم ۱۴۴۶
2024 July 22