مسؤول تاسیسات: آقای نظری

تکنیسین های تأسیسات: آقایان پایانی فر و برنوسی

نظر شما ۰ نظر

captcha
Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand
شنبه
۱۶ آذر ۱۳۹۸
۹ ربیع‌الثانی ۱۴۴۱
2019 December 7

research/computer-unit/articles/625-2018-11-19-20-36-36