معاونت پژوهش مدرسه شهیدین (ره) منتخبین چهارمین جشنواره استانی علامه حلی(ره) را در سال تحصیلی ۹۶ - ‍۱۳۹۵ به شرح زیر اعلام کرد:

نام و نام خانوادگی

پایه

مقام

عنوان مقاله

امتیاز

ابوالفضل زارعی

۲

برگزیده رتبه ۳

بررسی تحلیلی چرایی و چگونگی اعزام سپاه اسامه

۸۱.۲۵

سید مجید حسینی

۴

برگزیده رتبه ۳

دراسة فی نجاسة الکافر الکتابی و غیره

۸۰.۵۰

محمدحسین برکتین

۵

برگزیده رتبه ۳

حکم نکاح با زنان اهل کتاب

۸۴

 

You have no rights to post comments

Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand
سه شنبه
۲۹ آبان ۱۳۹۷
۱۰ ربیع‌الاول ۱۴۴۰
2018 November 20

research/computer-unit/articles/625-2018-11-19-20-36-36