این صقحه در آینده تکمیل خواهد شد.

نظر شما ۰ نظر

captcha
Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand
یکشنبه
۲۸ دی ۱۳۹۹
۳ جمادی‌الثانی ۱۴۴۲
2021 January 17

research/computer-unit/articles/625-2018-11-19-20-36-36