سامانه پذیرش طلاب – پایه اول

شـــروع
فرم 1- مشخصات فردی
فرم 2- بارگزاری تصاویر و اسناد
فرم 3- پرسشنامه
مشاهده اطلاعات ثبت شده و دریافت شماره پیگیری

ثبت اطلاعات

ثبت اطلاعات

اصلاح

جهت اصلاح اطلاعات ثبت شده صفحه مورد نظر را انتخاب نمایید.

Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand
سه شنبه
۰۹ خرداد ۱۴۰۲
۱۰ ذی‌القعده ۱۴۴۴
2023 May 30