سامانه انتخاب حجره

فرم 1- ضوابط انتخاب حجره و هم حجره ای

باسمه تعالی
ضوابط انتخاب حجره و هم حجره ای


برادران عزیز می توانند با توجه به قوانین زیر هم حجره ای های پیشنهادی خود را برای سال تحصیلی آینده (۹۸-۹۷) انتخاب کنند:
1 - طلاب محترم می توانند از تاریخ ۹۷/۲/۰۶ تا ۹۷/۲/۱۵ و فقط از طریق سامانه انتخاب حجره در اتوماسیون مدرسه اقدام به انتخاب حجره و هم حجره ای نمایند.
2 - اصل اولیه در مساله جابجایی، عدم تغییر افراد حجره است مگر با صلاحدید مسوولین مدرسه یا تقاضای افراد.
3 - هر نفر از برادران باید از طریق اکانت خود در سایت مدرسه و به صورت جداگانه اسم‌نویسی کند.
4 - هر نفر می‌تواند تا سقف ۳ حجره را به ترتیب اولویت اول تا سوم پیشنهاد دهد.
5 - هر نفر می تواند تا سقف ۵ نفر را به ترتیب اولویت اول تا پنجم پیشنهاد دهد.
6 - نیازی به امضای فردی که از طرف متقاضی به عنوان هم حجره ای پیشنهاد می شود، نیست.
7 - تمامی کسانی که حجره می خواهند - أعم از روزانه یا شبانه- باید در سامانه اسم‌نویسی کنند.
8 - به کسانی حجره شبانه تعلق می گیرد که حداقل ۴ شب را در مدرسه تا صبح سپری کنند.
9 - کسانی که می خواهند فقط در بخشی از سال از حجره استفاده کنند، باید در آخرین فرم سامانه مرقوم نمایند.
10 - کسانی که توضیح خاصی برای حجره یا هم‌حجره‌ای دارند باید در آخرین فرم سامانه مرقوم نمایند.
11 - مدرسه سعی می کند حداقل با یکی از اولویت های پیشنهادی موافقت نماید.

Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand
پنجشنبه
۲۹ فروردين ۱۳۹۸
۱۲ شعبان ۱۴۴۰
2019 April 18

research/computer-unit/articles/625-2018-11-19-20-36-36