تمامی خریدهای جزئی و کلی مدرسه توسط بخش تدارکات و یا با نظارت آن انجام می شود.

جناب آقای ... مسؤولیت تدارکات را بر عهده دارند.

نظر شما ۰ نظر

captcha
Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand
پنجشنبه
۳۱ مرداد ۱۳۹۸
۲۰ ذی‌الحجه ۱۴۴۰
2019 August 22

research/computer-unit/articles/625-2018-11-19-20-36-36