رسیدگی به امور مالی مدرسه و نظارت بر آن، از وظایف این بخش است.

جناب آقای نظری مسؤولیت این بخش را بر عهده دارند.

نظر شما ۰ نظر

captcha
Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand
جمعه
۲۹ شهریور ۱۳۹۸
۲۰ محرم ۱۴۴۱
2019 September 20

research/computer-unit/articles/625-2018-11-19-20-36-36