رسیدگی به امور مالی مدرسه و نظارت بر آن، از وظایف این بخش است.

جناب آقای نظری مسؤولیت این بخش را بر عهده دارند.

COM_FARA_COMMENT_YOUR_COMMENT ۰ COM_FARA_COMMENT_COMMENT

captcha
Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand
شنبه
۲۵ May ۲۰۲۴
۱۷ ذی‌القعده ۱۴۴۵
2024 May 25