صفحه دوم

آخرین مطالب

معاونت آموزش

  • مراحل موفقیت تحصیلی

   قبل از بیان مراحل موفقیت به بیان دو مقدمه می پردازیم: 1- ایجاد انگیزه گاهی برای تحصیل، رغبت و انگیزه خاصی ندارید، گام اول شناخت علت بی رغبتی است، و بعد با زنده...

   بیشتر

معاونت زبان

آموزش تکمیلی فقه و اصول

معاونت تبلیغ

  • آشنایی با طرح عروج منبر

   آشنایی با طرح عروج منبر (تمرین سخنرانی) الف) اهداف طرح: ارتقاء سطح مبلغان در خصوص سخنرانی ایجاد فضای صمیمی و رقابتی در موضوع روش سخنرانی آموزش کاربردی روش سخنرانی به...

   بیشتر

معاونت پژوهش

امور فرهنگی و بسیج

معاونت تهذیب

امور داخلی

  • نظافت مدرسه، وظیفه تک تک ما

   همانطور که در مبین اسلام، نظافت و نظم مورد تأکید بسیار قرار گرفته، در مدرسه شهیدین، نیز این مقوله از اهمیت زیادی برخوردار است. در همین راستا، امور...

   بیشتر