بنابر اعلام معاونت پژوهش مدرسه شهیدین (ره) کانال این معاونت در پیام رسان سروش راه اندازی شد.

اطلاع رسانی، نشر مطالب پژوهشی و تعامل با طلاب از اهداف راه اندازی این کانال است. از ویژگی های این کانال تعاملی بودن آن است که امکان ارسال پیام از طرف اعضا به کانال را ممکن می کند.

لینک کانال در پیام رسان سروش: 

@p_shahidain

 

 

You have no rights to post comments