بنابر اعلام معاونت پژوهش مدرسه شهیدین (ره) کارگاه روش تحقیق پایه دوم توسط استاد سلمان حسین زاده در تاریخ پنجشنبه ۱۳۹۶/۹/۹ در مدرس شهید مطهری برگزار شد.

شرکت طلاب پایه دوم در این برنامه الزامی بود.

 تصاویری از برگزاری این کارگاه:

 

 

 

You have no rights to post comments