شماره ۱۵ دوفصلنامه علمی اطلاع رسانی نگاه به همت معاونت پژوهش مدرسه شهیدین (ره) منتشر شد.

این شماره ویژه فقه و اصول می باشد و فهرست مقالات آن عبارت است از:

 ۱. حکم پاها در وضوء از منظر فریقین / محمّدرضا آزاد

۲. ماء البئر / علیرضا پورحیدر شیرازی

۳. اشتراط اذن پدر و شوهر در روزۀ مستحبی / علی حسن پور

۴. پاکی یا نجاستی غساله  / حمیدرضا دهقانی فیروزآبادی

۵. بررسی گستره حجیت سیره عقلاء نزد اصولیان / ابوالفضل زارعی

۶. نقد و بررسی نظریه سید مرتضی مبنی بر عدم حجیت خبر واحد و آثار آن  / سید علی اسماعیل زاده

۷. ما هو النسخ في الشريعة الاسلامية / محمّدرضا مختاری فر 

۸. مبطلیة أو عدم مبطلیة الأکل و الشرب في الصلاة  / علي صباغي

 

 دانلود نسخه الکترونیکی 

جهت تهیه نسخه چاپی دوفصلنامه به دفتر معاونت پژوهش مراجعه کنید.

 

نظر شما ۰ نظر

captcha
Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand
پنجشنبه
۲۰ مرداد ۱۴۰۱
۱۲ محرم ۱۴۴۴
2022 August 11