معاونت پژوهش اطلاعیه ای به شرح زیر صادر کرد:

قابل توجه اعضای دوره فقه و اصول (به جزء اعضای درس خارج۲)

از آنجا که ادامه عضویت در دوره منوط به ارائه مقاله ای با حداقل نمره ۱۲ می باشد، به استحضار می رساند آخرین فرصت جهت تحویل مقاله، ۲۳ اردیبهشت می باشد و به ازای هر روز تأخیر از دوم اردیبهشت (مهلت اعلام شده قبلی)، ۱۰ صدم از نمره مقاله کسر می شود.

 

You have no rights to post comments