معاونت پژوهش مدرسه شهیدین (ره) لیست موضوعات پیشنهادی پایه اول را جهت نگارش مقاله و پژوهش، منتشر کرد. طلاب گرامی لطفا موضوع پیشنهادی خود را به همراه نام و نام خانوادگی، تا تاریخ 20 خرداد 94 به شماره 09128516150 پیامک نمایند.

لیست موضوعات به شرح زیر می باشد:

1. شیخ صدوق

2. شیخ مفید

3. سید مرتضی علم الهدی

4. شیخ طوسی

5. محقق حلی

6. علامه حلی

7. شهید اول

8. محقق کرکی

9. شهید ثانی

10. علامه محمد تقی مجلسی

11. علامه محمد باقر مجلسی

12. ملاصالح مازندرانی

13. شیخ بهائی

14. میرداماد

15. سید بحرالعلوم

16. مقدس اردبیلی

17. فیض کاشانی

18. وحید بهبهانی

19. شیخ یوسف بحرانی

20. شیخ جعفر کاشف الغطاء

21. شیخ مرتضی انصاری

22. آخوند خراسانی

23. سید محمد کاظم طباطبایی

24. سید ابوالحسن اصفهانی

25. شیخ محمد حسن نجفی (صاحب جواهر)

26. شیخ محمد حسین اصفهانی

27. آقا بزرگ طهرانی

28. شهید محمد باقر صدر

29. شیخ محمد رضا مظفر

30. علامه شرف الدین

31. علامه امینی

32. آیت الله بروجردی

33. آیت الله عبدالکریم حائری

34. امام خمینی

35. علامه طباطبایی

 

 

نظر شما ۰ نظر

captcha