روشنامه نگارش مقاله مخصوص طلاب پایه ۱ تا ۶ سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳

تذکر: ارجاع دهی درون متنی از شرایط چاپ مقاله در مجلات و تأثیرگذار در امتیاز آن در جشنواره شهید بهشتی(ره) است؛ بنابراین توصیه می شود ارجاع دهی مقاله، طبق این روشنامه و به روش درون متنی باشد؛ هرچند الزامی نیست.

دانلود فایل

نظر شما ۰ نظر

captcha
Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand
چهارشنبه
۰۲ اسفند ۱۴۰۲
۱۱ شعبان ۱۴۴۵
2024 February 21