🛎اطلاعیه نشست هدیه نقد (۳)
سلسله نشست‌های علمی نقد مقالات

🏷 با موضوع: جایگاه مصلحت و مفسده در استنباط احکام شرعی

👤ارائه دهنده: آقای محمدعلی عزیزی
🔎ناقد: آقای محمود کریمی
💡استاد داور: استاد یحیی گوهری (زید عزه)

🕰 سه شنبه ۳ بهمن؛ ساعت ۱۶

📌مکان: سالن برگزاری جلسات، بالای حسینیه

🙏از عموم طلاب سطوح عالی و پایه های ۵ و ۶ جهت شرکت در این برنامه دعوت به عمل می‌آید.

🎁 به طلاب پایه پنجم و ششم حاضر در جلسه ۲ امتیاز و در صورت ارائه گزارش جلسه ۲ امتیاز دیگر جهت ثبت در کارنامه پژوهشی اختصاص می‌یابد.

📚کانون فقه و اصول- معاونت پژوهش مدرسه شهیدین(رهما)

 

چکیده مقاله:
مصلحت و مفسده، با توجّه به آن که نقشی بی بدیل و پررنگ در فرآیند استنباط احکام شرعی دارد، از دیرباز در کتب مختلف فقهی مسلمین مورد استناد قرار گرفته است. امّا به جهت آن که به صورت مجزّا و یکپارچه مورد بحث قرار نگرفته است، حدود، ثغور و جایگاه دقیق آن در فرآیند استنباط مشخص نیست. از این رو، پرسش از مبانی و اقوال در مسئله نیازمند کاویدن پاسخی در خور است. بررسی ها حاکی از آن است که، تعمّق در مبانی، در تعیین جایگاه مصلحت و مفسده، محوری و تأثیر گذار است. در این میان، استفاده از الفاظ مشترک، اختلاف در تعابیر و سیر تاریخی آن، دشواری رسیدن به نتیجه ای جامع را دو چندان می کند. ما در این مقاله بر آنیم که با جمع آوری داده های فقهی و اصولی، ذکر مبانی و مقدمّات بحث و همچنین بیان انواع مصالح، به تبیین این جایگاه مهم بپردازیم.

دانلود فایل مقاله

نظر شما ۰ نظر

captcha
Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand
دوشنبه
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۱۵ محرم ۱۴۴۶
2024 July 22