🛎اطلاعیه نشست هدیه نقد (۲)
سلسله نشست‌های علمی نقد مقالات

🏷 با موضوع: استقلال تبعیت در مطهریت آن، در بوته نقد و نظر

👤ارائه دهنده: محمدسعید پورمحمدی
🔎ناقدان: آقایان امیرمحمد قافی و امیرحسین قلی زاده
💡استاد داور: استاد سیدعلی یحیی زاده(زید عزه)

🕰 دوشنبه دوم بهمن؛ ساعت ۱۹

📌مکان: سالن برگزاری جلسات، بالای حسینیه

🙏از عموم طلاب پایه ۴ به بالا جهت شرکت در این برنامه دعوت به عمل می‌آید.

🎁 به طلاب پایه چهارم تا ششم حاضر در جلسه ۲ امتیاز و در صورت ارائه گزارش جلسه ۲ امتیاز دیگر جهت ثبت در کارنامه پژوهشی اختصاص می‌یابد.

📚کانون فقه و اصول- معاونت پژوهش مدرسه شهیدین(رهما)

 

چکیده مقاله:
مسئله استقلال تبعیت در فقه شیعی مسئله ای نو ظهور است، گر چه که در طول تاریخ فقهی مصادیق و موارد آن کم و بیش مورد بحث بوده است. عدم استقلال مسئله تبعیت در مطهریت آن در ادوار گذشته تاریخ و از طرفی بحث بر استقلال آن در زمان معاصرین باعث می شود تا این سؤال در ذهن تشکیل بشود که حق کدام است، مگر استقلال در مطهریت آن چه اثراتی دارد؟ آیا تبعیت اصطیادی است، به این معنا که فقها بعد از دیدن موارد آن بر آمدند تا آنهارا در زیر یک عنوان جمع آوری کنند؟ یا این که تبعیت یک دلیل است برای پاسخ گویی به موارد و مسائل فقهی؟
پس برای پاسخ، اول تبعیت و معنای دقیق آن مطرح می شود، و بعد موارد مختلفی که متصور از برای تبعیت ذکر می شود؛ و سپس نقش اول را گزارشات تاریخی از فقها بازی می کند، که در ادوار مختلف فقه این موارد چگونه مطرح شده است و دید گاه نسبت به آن چیست.
(در این مسئله بحث روایی جای نمی گیرد، زیرا روایتی در باره این که تبعیت یک مطهر است یا خیر وجود ندارد؛ و اگر روایتی هم یافت شود در باره صغروایت بحث است یعنی در مورد برخی مصادیق.)
حاصل آن که تبعیت به عنوان مستقل همان طور که در اول وجود نداشت، در یک برهه خاص هم به وجود نخواهد آمد؛ پس شکل گیری مسئله تبعیت و استقلال آن از گذشتگان فقه اثر می گیرد، و به عنوان یک مطهر مستقل شناخته می شود.

دانلود فایل مقاله

نظر شما ۰ نظر

captcha