برگزیدگان جشنواره شهید بهشتی(ره) مدرسه شهیدین(ره) یه شرح زیر می باشند:

 

سطح ۱ جشنواره(پایه ۱ تا ۳)

شماره

نام و نام خانوادگی

عنوان مقاله

نوع انتخاب

امتیاز

۱

هوشیاری-محمدرضا

ضرورت شعری

برگزیده رتبه ۱

۹۲.۷۵

۲

قلیزاده چوکانلو-امیرحسین

بررسی تضمین در زبان عربی

برگزیده رتبه ۲

۸۹

۳

قلیزاده چوکانلو-امیرحسین

عامل مضاف الیه در اضافه معنوی

برگزیده رتبه ۲

۸۸

۴

حیدری حسین آبادی-علی

فوائد لفظی و معنوی اضافه

برگزیده رتبه ۳

۸۴.۵

۵

ملکوتی-محمدجواد

وجوه استعمال «أن» ناصبه در علم نحو

برگزیده رتبه ۳

۸۳.۵

۶

رضایی زمانی-مهدی

تاثیر مجاورت در اعراب کلمات

برگزیده رتبه ۳

۸۳.۲۵۷

۷

خسروی فرد-علی

شناخت دو نقش حال و تمییز

برگزیده رتبه ۳

۸۳

۸

رجبی کهریزی-محمدحسین

کتاب شناسی تفاسیر ادبی

برگزیده رتبه ۳

۸۲.۵

۹

رجبی کهریزی-محمدحسین

بررسی انواع و اقسام أل

برگزیده رتبه ۳

۸۲

۱۰

کریمی-محمدامین

تفاوت ها و شباهت های «حال و تمییز» در ادبیات عرب

برگزیده رتبه ۳

۸۰.۵

 ۱۱

هوشیاری-محمدرضا

تفاوت  بدل و عطف بیان از منظر ابن مالک

برگزیده رتبه ۳

۸۰

 

 سطح ۲ جشنواره(پایه ۴ تا ۶)

شماره

نام و نام خانوادگی

عنوان مقاله

نوع انتخاب

امتیاز

۱

علوی-سیدمحمدرضا

مکتب شهید ثانی در درایۀ

برگزیده رتبه ۱

۹۲

۲

متینی راد-امین

نگرشی نو درباره نظام نحوی موجود در مغنی اللبیب مبتنی بر قواعد کلی این کتاب

برگزیده رتبه ۱

۹۰

۳

حسن پور-علی

مجاری جواز الغاء خصوصیت و تنقیح مناط نزد امامیه

برگزیده رتبه ۲

۸۷.۵

۴

بروجردی-احسان

بررسی دلایل فقهی نجاست سگ در فقه شیعه

برگزیده رتبه ۲

۸۵.۵

۵

متینی راد-امین

لمحة من کثرة استخدام القیاس المذموم و مناشیء اللجوء الیه فی اطار الروضة

برگزیده رتبه ۲

۸۵

۶

میرعلی اکبری-سیدوحید

فوریت نماز آیات مسبب از زلزله از نگاه شهید اول و فقهای پیش از او

برگزیده رتبه ۳

۸۴.۵

۷

قائمی امیری-علی

صوم الاذن (صوم الضیف بدون إذن مضیفه و الولد بدون إذن والدیه و الزوجة بدون إذن زوجها)

برگزیده رتبه ۳

۸۴.۵

۸

مؤذن-رضا

بررسی‌ تطبیقی‌ ولایت‌ فقیه‌ از دیدگاه امام خمینی‌ و آیت‌ اﷲ خوئی‌

برگزیده رتبه ۳

۸۳.۵

۹

معتمدی نژاد-ابوالفضل

بیع الصبیان

برگزیده رتبه ۳

۸۳.۵

۱۰

قائمی امیری-علی

نظر الرجل الی الوجه و الکفین من الاجنبیة الحرّة المحترمة البالغة غیرالشیخة بدون قصد الزواج

برگزیده رتبه ۳

۸۳

۱۱

موسوی-سیدمحمدصادق

شنیدن صدای زن توسط نامحرم

برگزیده رتبه ۳

83

۱۲

مهدی زاده دستجردی-عمادالدین

بررسی اقوال فقها در تعداد ضربات در تیمم

برگزیده رتبه ۳

۸۲.۵

۱۳

مرتضوی-سیدمحمدجواد

واکاوی مستثنیات غیبت

برگزیده رتبه ۳

۸۲.۵

۱۴

یوسفی-عبدالکریم

بررسی حکمی و موضوعی احتکار

برگزیده رتبه ۳

۸۲.۵

۱۵

سالارکیا-علی اکبر

بررسی طهارت اهل کتاب

برگزیده رتبه ۳

۸۲

۱۶

حسن پور-علی

بررسی حکم خرید و فروش کودکان

برگزیده رتبه ۳

۸۱

۱۷

متینی راد-امین

واکاوی دلالت معنایی واژه «رُبّ» و بررسی برخی حواشی آن

برگزیده رتبه ۳

۸۰.۵

۱۸

کواری-حسین

بررسی احکام مفلَّس در فقه و قانون جمهوری اسلامی ایران

برگزیده رتبه ۳

۸۰

 

سطح ۳ جشنواره (پایه ۷ تا ۹)

شماره

نام و نام خانوادگی

عنوان مقاله

نوع انتخاب

امتیاز

۱

میری-سیدمرتضی

بررسی بذل فدیه متبرع در طلاق خلق و فرق آن با جعاله

برگزیده رتبه ۳

۸۲.۵

۲

حسن زاده-حمیدرضا

بررسی قید «اهل ریبه» در تحقق حکم محاربه

برگزیده رتبه ۳

۸۲

  

سطح ۴ جشنواره (پایه ۱۰ و درس خارج)

شماره

نام و نام خانوادگی

عنوان مقاله

نوع انتخاب

امتیاز

        ۱

حلاج امین-محمد

نقش نظریه تعویض سند در تصحیح طرق تهذیبین با تکیه بر نظرات شهید صدر(ره)

برگزیده رتبه ۲

۸۸.۵

 

نظر شما ۰ نظر

captcha
Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand
شنبه
۱۲ آذر ۱۴۰۱
۹ جمادی‌الاول ۱۴۴۴
2022 December 3