اولین نشست «هدیه نقد» در سال ۱۴۰۲-۱۴۰۱ برگزار شد. گزارش تصویری آن در ادامه می آید:

پوستر:

 

چکیده مقاله:

حلق لحیه، یكى از مسایل پر اهمیت ميانِ مردم است و این مسئله گاهى از نظر بهداشت و گاه از منظر زیباشناختی و گاه از دیدگاه شرع مورد تحقيق قرار میگيرد. در این تحقيق حكم حلق لحیه از نظر شار ع و امور دینی مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقيق، آن نوع از اصلاح صورت كه بدان در عرف مؤمنين ریش تراشى لقب میدهند مورد پژوهش جدید قرار گرفته است. مسأله ریش تراشی در ميان فقهاي شیعه اولين بار توسط یحی بن سعید حلی مطرح شد و پس از آن در کتاب القواعد و الفوائد شهید اول بحث شد.. قائلين به حرمت ريش تراشي به ادلّه مختلف كتاب، روايات، اجماع، شهرت، سيره مسلمين، ارتكاز متشرعين و عقل استدلال كرده اند كه با بررسي دقيق آنها روشن ميگردد كه این دلایل براي اثبات حرمت ريش تراشي کافی نیستند و ادلّه اصل برائت جواز حلق لحية را به ما میدهد اما چون از طرفي ديگر، هيچ يك از انبيا و اوليا (معصومين) و علماي اسلام از صدر تا به حال ريش تراشي نكرده اند مقتضاي احتياط، نتراشيدن ريش خواهد بود. همانگونه که اکثر فقها فتوا به احتیاط در این مسئله داده اند.

 

دانلود
فایل PDF متن مقاله339 KBPDF

نظر شما ۰ نظر

captcha
Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand
شنبه
۱۲ آذر ۱۴۰۱
۹ جمادی‌الاول ۱۴۴۴
2022 December 3