منتخبین هشتمین جشنواره استانی علامه حلی(ره) ۱۴۰۰ - ۱۳۹۹ از سوی معاونت پژوهش مدرسه شهیدین (ره) اعلام شدند:

نام و نام خانوادگی

نام اثر

قالب اثر

امتیاز

مقام

محمدهادی جمالی

واو عاطفه؛ معانی و احکام

مقاله سطح ۱

۸۰

رتبه سوم

سید محمدرضا علوی

بررسی ماهیت اسم فاعل و صفت مشبهه و احکام صرفی آن ها

مقاله سطح ۱

۸۰

رتبه سوم

 

معاونت پژوهش این موفقیت را به این عزیزان و اساتید راهنمای ایشان تبریک می گوید.

 

نظر شما ۰ نظر

captcha