چکیده مقاله:

نظر به اینکه در علوم قرآنی مطالب متعددی وجود دارد اما در ضمن هر سوره به صورت دقیق به فحوا و لب مطالب آن سوره اشاره نشده است لذا این مطلب نگارنده را بر آن داشته است که در این پژوهش با بررسی لغت و ساختار کلمات، قرائات مختلف، ترکیب های ممکن و غرض های بلاغی در ضمن سوره مبارکه توحید بحث کند و به یک فضای معنایی روشنی از آیات شریفه این سوره دسترسی پیدا کند و از مطالب اسلاف یک جمع بندی در خصوص معنای آیات شریفه داشته باشد. و برای کسانی که با این سوره مواجهه دارند سعی شده به معنای بیشتری از معانی ای که آیات شریفه ما را به آن ها منتقل می کنند رسانده شود.

 

دانلود
متن مقاله PDF1.21 MBPDF

نظر شما ۰ نظر

captcha
Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand
پنجشنبه
۳۰ دی ۱۴۰۰
۱۶ جمادی‌الثانی ۱۴۴۳
2022 January 20