دومین نشست «هدیه نقد» در سال ۱۴۰۱-۱۴۰۰ در تاریخ یکشنبه ۱۴۰۰/۹/۱۴ رأس ساعت ۱۸:۳۰ به صورت حضوری در مدرس شهید مطهری مدرسه شهیدین (ره) برگزار شد. قرار بود به طور همزمان این نشست به صورت مجازی نیز انعکاس داده شود که از طرف معاونت پژوهش لغو شد و نهایتا فیلم نشست در این گزارش در اختیار طلاب محترم قرار می گیرد:

گزارش نصویری:


 

نظر شما ۰ نظر

captcha