⭕️قابل توجه کلیه طلاب گرامی مدرسه⭕️

📌نظر به اهمیت فوق العاده مساله تبلیغ، و تاکیدات فراوان علماء و مراجع معظم تقلید مخصوصا فرمایشات رهبر معظم انقلاب؛ به همه طلاب محترم توصیه اکید می‌گردد، نسبت به این امر خصوصا در موسم های ویژه تبلیغی توجه و عنایت ویژه داشته باشند.

👈از همین رو و طبق مصوبات جدید شورای معاونان مدرسه، نکات زیر به اطلاع رسانده می‌شود👇👇👇

1️⃣ شرکت تمام طلاب مدرسه (پایه های معین شده)، در برنامه های تبلیغی ضروری می‌باشد.

2️⃣ مسؤول برنامه‌ریزی و نظارت به این امر، و همچنین مرجع رسیدگی به عدم شرکت طلاب در برنامه تبلیغ و بررسی علت و عذر غیبت ایشان؛ معاونت تبلیغ مدرسه است.

3️⃣ تمام طلاب محترم موظفند قبل از موسم‌های تبلیغی، وضعیت خود را اعم از شرکت یا عدم شرکت در تبلیغ و علت آن را به اطلاع معاونت تبلیغ برسانند و به تصمیماتی که در مورد آنان گرفته می‌شود عمل نمایند.

4️⃣ طلابی که نتوانند در برنامه‌های تبلیغی شرکت کنند (اعم از عذر موجه و غیرموجه) مکلف به انجام پروژه‌های «فرهنگی-پژوهشی» که از طرف معاونت تبلیغ معرفی می‌گردد؛ می‌باشند و در صورت عدم انجام، جهت رسیدگی به شورای انضباطی مدرسه معرفی می‌گردند.

5️⃣ طلابی که عذر آنها برای عدم شرکت در تبلیغ، موجه تشخیص داده نشود؛ حد مجاز غیبتشان در دروس آموزشی مدرسه، نصف گردیده، و در صورت نیاز جهت رسیدگی به شورای انضباطی مدرسه معرفی می‌گردند.

معاونت تبلیغ مدرسه علمیه شهیدین

نظر شما ۰ نظر

captcha
Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand
شنبه
۰۵ خرداد ۱۴۰۳
۱۷ ذی‌القعده ۱۴۴۵
2024 May 25