با توجه به درخواست طلاب محترم مبنی بر قرار دادن لینک سامانه آموزش فقه و اصول مدرسه در پایگاه اطلاع رسانی مدرسه، لینک زیر در اختیار طلاب محترم فقه و اصول قرار می گیرد:

 

سامانه آموزش فقه و اصول

 

چند نکته:

1- این سامانه در حال حاضر هیچ ارتباطی (اعم از فنی، اداری و ...) با پایگاه اطلاع رسانی مدرسه ندارد و فقط لینک آن در این پایگاه قرار می گیرد.

2- در آینده، با راه اندازی اتوماسیون مدرسه شهیدین، سامانه اختصاصی آموزش تکمیلی فقه و اصول نیز طراحی و راه اندازی خواهد شد.

 

You have no rights to post comments

Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand
شنبه
۲۷ بهمن ۱۳۹۷
۱۰ جمادی‌الثانی ۱۴۴۰
2019 February 16

research/computer-unit/articles/625-2018-11-19-20-36-36