آموزش تکمیلی فقه و اصول در اطلاعیه ای برنامه درسی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ محدوده بعد از مهرماه را اعلام کرد.

جهت مشاهده برنامه به این صفحه مراجعه کنید.

You have no rights to post comments

Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand
شنبه
۲۷ بهمن ۱۳۹۷
۱۰ جمادی‌الثانی ۱۴۴۰
2019 February 16

research/computer-unit/articles/625-2018-11-19-20-36-36