ضوابط عمومی:

* برای اجرای منظم و مستمر امتحانات، حسب مورد اقدام به تشویق یا توبیخ خواهد شد.

* به غیبت غیر موجه در جلسه امتحان (کتبی یا شفاهی) به شیوه زیر، ترتیب اثر داده خواهد شد:

در اولین مرتبه؛ اخطار توسط مسئول دوره و کسر یک پنجم از شهریه.

در دومین مرتبه؛ اخطار توسط مدیریت مدرسه و قطع تمام شهریه.

در سومین مرتبه؛ محرومیت از حضور در دوره.

 

ضوابط اختصاصی:

الف) امتحان کتبی هفتگی

1- این امتحان هر هفته یک‌بار برگزار می‌شود و مدت آن یک ساعت می‌باشد. از هر درس مربوط به آن پایه، یک بار در ماه امتحان گرفته می‌شود.

2- برای تأخیر غیر موجه در تحویل برگه امتحانی تصحیح شده و همچنین تأخیر غیرموجه در تحویل لیست نمرات در هر روز، نیم نمره از نمره امتحانی کسر می‌گردد.

3- برای تأخیر غیرموجه کمتر از ده دقیقه در امتحان، یک نمره کسر می‌گردد و تاخیر بیش از ده دقیقه غیبت محسوب می‌شود.

 

ب) امتحان شفاهی

به منظور تشخیص فهم کامل مطالب و همچنین تسلط علمی و تسلط بر استخراج مطلب از متون، در هر نیمسال از دو درس اصلی امتحان شفاهی گرفته می‌شود.

درباره ثبت‌نام و زمان امتحانات شفاهی، متعاقبا اطلاع‌رسانی خواهد شد.

 

You have no rights to post comments

Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand
چهارشنبه
۲۸ آذر ۱۳۹۷
۱۰ ربیع‌الثانی ۱۴۴۰
2018 December 19

research/computer-unit/articles/625-2018-11-19-20-36-36