در این برنامه که سه شنبه شب‌ها، در اتاق سمعی و بصری مدرسه برگزار می‌گردد، یک فیلم به زبان انگلیسی، و بدون هیچ فشار آموزشی برای زبان آموزان پخش می‌شود. هدف از برگزاری پخش عمومی فیلم این است که قدرت شنیداری انگلیسی زبان آموز، در شرایط خارج از کلاس‌های درس، برای خود او به چالش کشیده شود، و با ظاهری تفریحی، قدرت درک مطلب وی افزایش یابد. با توجه به محدودیت وقت طلاب، یک فیلم کامل در دو یا سه هفته پخش می‌گردد.

You have no rights to post comments

Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand
شنبه
۲۷ بهمن ۱۳۹۷
۱۰ جمادی‌الثانی ۱۴۴۰
2019 February 16

research/computer-unit/articles/625-2018-11-19-20-36-36