به منظور ارتقاء و تقویت سطح علمی دوستان و هم چنین با توجه به اهمیت فن خطابه در القای مطالب به مخاطبان، مقرر شد که در طول دوره تابستانی و در بین نماز ظهر و عصر، هفته‌ای 3 بار در روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه، سخنرانی کوتاهی برای دوستان نمازگزار توسط زبان آموزان، ارائه شود. انتخاب موضوع به عهده دوستان بوده و اولویت با دوستان بخش عالیه (سال سوم) می‌باشد.

 

You have no rights to post comments

Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand
شنبه
۲۷ بهمن ۱۳۹۷
۱۰ جمادی‌الثانی ۱۴۴۰
2019 February 16

research/computer-unit/articles/625-2018-11-19-20-36-36