معاونت آموزش مدرسه شهیدین (ره) در اطلاعیه ای اعلام کرد طلابی که برای غیبت ها و تأخیرهای خود از روز ششم تا روز یازدهم آبان ماه جاری توجیه یا اصلاحیه ای در سامانه حضور و غیاب مدرسه ثبت نکرده اند تا روز ۲۶ آبان می توانند توجیهات یا اصلاحیه های خود را ثبت نمایند. موارد مربوط به این مدت که بدون ثبت توجیه یا اصلاحیه باقی بماند بعد از اتمام مهلت فوق، ناموجه محسوب خواهد شد.

 

 

You have no rights to post comments

Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand
چهارشنبه
۰۲ اسفند ۱۳۹۶
۵ جمادی‌الثانی ۱۴۳۹
2018 February 21

ثبت نام در جشنواره علامه حلی