معاونت آموزش در اطلاعیه ای اعلام کرد از تاریخ ۱۳۹۶/۷/۲۵ مهلت ثبت توجیه (اعم از توضیح یا اصلاحیه) برای هر غیبت یا تاخیری که بعد از آن تاریخ ثبت شود، ۱۶۸ ساعت خواهد بود. بدیهی است پس از اتمام فرصت فوق، موارد بدون توجیه، غیرموجه محسوب می گردد و قابل توجیه نخواهد بود.

 

You have no rights to post comments

Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand
یکشنبه
۲۵ آذر ۱۳۹۷
۷ ربیع‌الثانی ۱۴۴۰
2018 December 16

research/computer-unit/articles/625-2018-11-19-20-36-36