معاونت آموزش در اطلاعیه ای اعلام کرد طلاب محترم سطح یک برای ثبت توجیه اعم از توضیح یا اصلاحیه برای غیبت ها یا تاخیرهای مربوط به قبل از ۱۷ مهرماه ۹۶ تا دوشنبه ۲۴مهر فرصت دارند.

بدیهی است از ۲۵ مهرماه غیبت ها یا تاخیرهای فاقد توجیه (اعم از توضیح یا اصلاحیه) که مربوط به قبل از ۱۷ مهر است قطعا غیر موجه خواهند بود. 

 

You have no rights to post comments

Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand
دوشنبه
۱۹ آذر ۱۳۹۷
۱ ربیع‌الثانی ۱۴۴۰
2018 December 10

research/computer-unit/articles/625-2018-11-19-20-36-36