معاونت آموزش مدرسه شهیدین (ره) برنامه امتحانات تکمیل نواقص پایه ۱ تا ۶ خاص سطوح عالی را اعلام کرد.

جهت دانلود برنامه به بخش امتحانات در صفحه معاونت آموزش در سایت اطلاع رسانی مدرسه مراجعه فرمائید.

 

You have no rights to post comments