معاونت آموزش مدرسه شهیدین (ره) برنامه درسی سطح یک مربوط به نیمسال اول ۹۶-۹۵ در محدوده قبل از مهر را منتشر کرد.

جهت مشاهده برنامه به صفحه برنامه درسی معاونت آموزش مراجعه بفرماپید.

 

You have no rights to post comments

Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand
دوشنبه
۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
۶ رمضان ۱۴۳۹
2018 May 21