معاونت آموزش برنامه امتحانات تجدیدی شهریور ۱۳۹۶ را منتشر کرد:

 

جهت دانلود فایل PDF به پایین صفحه مراجعه کنید.

 

You have no rights to post comments