بر اساس اعلام معاونت آموزش مدرسه شهیدین (ره) آخرین مهلت پذیرش پایه اول در این مدرسه، تا ساعت ۲۴ روز یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ می باشد.

بعد از این تاریخ پذیرش ممکن نخواهد بود.

طلابی که قبل از پایان مهلت فوق ثبت نام کرده اند می بایست جهت اطلاع از تاریخ جلسه بررسی ابتدایی و مصاحبه کما فی السابق به بخش پیگیری در سامانه پذیرش مدرسه مراجعه نمایند.

 

You have no rights to post comments