تذکرات:

۱. افرادی که در امتحانات نیسمال دوم تجدید شده و یا انصراف داده اند و یا غیبت ناموجه داشته اند، می توانند در امتحانات مجدد شرکت کنند.

۲. افرادی که به دلیل غیبت بیش از حد مجاز مذکور در آیین نامه درس آنان حذف گردیده و غائبین غیرموجه در امتحانات تیر، مجاز به شرکت در امتحان آن درس نمی باشند و باید سال آینده مجدد در کلاس آن درس شرکت نمایند.

۳. در صورت عدم شرکت در امتحان یا انصراف، در کارنامه نمره صفر منظور خواهد شد.

 

نظر شما ۰ نظر

captcha
Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand
سه شنبه
۰۵ مرداد ۱۴۰۰
۱۶ ذی‌الحجه ۱۴۴۲
2021 July 27

research/computer-unit/articles/625-2018-11-19-20-36-36