اشاره به برخی از نکات این جلسه:

✅ اهمیت رفیق تذکر پذیر
✅ برخی اصرار بر غفلت دارند.
✅ نقاط ضعف رفیق پدر انسان را در می آورد
✅ رفیق اهل غفلت عاقبت از کار می ماند       چو پایی خفت پای دیگر از رفتار می ماند
✅ گوشی همراه هم نوعی رفیق است.
✅ متشرعانه برخورد کردن با گوشی ها خیلی سخت است.
✅ ببینید آیا نوع استفاده شما از گوشی همراه تان را امام زمان می پسندد؟
✅ در مسیر سعادت بعد از «تفکر» و «عزم»، «رفیق» خیلی مهم است.
✅ فقط ظاهر را معنوی کردن خطرناک است.
✅ درس را هم به خاطر خدا بخوانیم گناه را هم بخاطرخدا ترک کنیم.

صوت جلسه:

فیلم جلسه:

 

نظر شما ۰ نظر

captcha