معاونت پژوهش مدرسه شهیدین (ره)‌ در اطلاعیه ای زمان بندی مقاله نویسی پایه های ۳ تا ۶ را در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ اعلام کرد:

عنوان

آخرین مهلت/زمان

انتخاب موضوع

۱۳۹۷/۷/۱۴

ارائه طرح تحقیق به استاد

۱۳۹۷/۷/۲۸

برنامه روزهای خوب پژوهش

۱۳۹۷/۸/۲۳ و ۱۳۹۷/۸/۲۴

ارائه مقاله اولیه به استاد

۱۳۹۷/۹/۱۷

ارائه مقاله نهایی(اصلاح شده) به معاونت پژوهش

۱۳۹۷/۱۰/۸

 

You have no rights to post comments

Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand
شنبه
۲۷ بهمن ۱۳۹۷
۱۰ جمادی‌الثانی ۱۴۴۰
2019 February 16

research/computer-unit/articles/625-2018-11-19-20-36-36