پایه

درس

استاد پژوهش

سوم

نحو۵

استاد مدرسی (زید عزه)

چهارم

فقه۲

استاد گنجعلی (زید عزه)

پنجم

فقه۳

استاد شریف (زید عزه)

ششم

اصول۳

استاد محمدحسین خدامی (زید عزه)

 

توجه: طلاب گرامی جهت انتخاب موضوع به استاد مربوطه مراجعه نمایند.

 

نظر شما ۰ نظر

captcha
Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
۱۶ شوال ۱۴۴۰
2019 June 20

research/computer-unit/articles/625-2018-11-19-20-36-36