معاونت پژوهش مدرسه شهیدین (ره) در اطلاعیه ای اعلام کرد:

آخرین مهلت تحویل مقاله نهایی (اصلاح شده) نیمسال دوم پایه های ۱ تا ۶ به معاونت پژوهش شنبه هشتم اردیبهشت می باشد.

ساعت مراجعه: هر روز ۱۱:۳۰ تا ۱۴:۳۰

نکات:

  1. تحویل فایل word به همراه پرینت مقاله و منحصرا به معاونت پژوهش الزامی است.
  2. به ازاء هر روز تأخیر ۰.۲۵ از نمره مقاله کسر می شود.
  3. مهلت اعلام شده به هیچ وجه قابل تمدید نیست.

 

You have no rights to post comments

Clock second-hand Clock minute-hand Clock hour-hand
شنبه
۲۷ بهمن ۱۳۹۷
۱۰ جمادی‌الثانی ۱۴۴۰
2019 February 16

research/computer-unit/articles/625-2018-11-19-20-36-36