برنامه روزهای خوب پژوهش نیمسال دوم مخصوص پایه های اول تا ششم در تاریخ نهم و دهم اسفندماه ۱۳۹۶ برگزار شد. در افتتاحیه این برنامه از ممتازین پژوهشی با اهداء جوایز تقدیر به عمل آمد. پس از افتتاحیه، طلاب پایه دوم تا ششم در مکان های در نظر گرفته شده به فعالیت های  پژوهشی مشغول شدند. طلاب پایه اول پس از شرکت در جلسه توجیهی استاد سیدمرتضی طباطبایی به طلاب دیگر ملحق شدند.

 

You have no rights to post comments