معاونت پژوهش مدرسه شهیدین (ره) در اطلاعیه ای لیست طلاب برگزیده مدرسه را در نهمین جشنواره کشوری و چهارمین جشنواره استانی علامه حلی در سال تحصیلی ۹۶ - ۱۳۹۵ اعلام کرد.

نهمین جشنواره کشوری

طلاب فعلی

نام و نام خانوادگی

نام اثر

قالب اثر

نوع انتخاب

ابوالفضل زارعی

بررسی تحلیلی چرایی و چگونگی اعزام سپاه اسامه

مقاله سطح۱

برگزیده رتبه۳

اساتید و طلاب سابق

محمدحسین خدامی

بررسی شخصیت حدیثی و رجالی جابر بن یزید جعفی

پایان نامه سطح۳

برگزیده رتبه۱

فضل الله غلامعلی تبار

شرطیت طهارت و مانعیت نجاست در عبادات

پایان نامه سطح۴

برگزیده رتبه۲

غلامحسین جوادپور

ارزیابی معرفتی باور دینی در اندیشه فضیلت محورانه زگزبسکی و بررسی آن بر اساس حکمت متعالیه

پایان نامه سطح۴

برگزیده رتبه۳

غلامحسین جوادپور

سنجش سرشت اخلاقی معرفت

کتاب سطح۴

برگزیده رتبه۲

حمید کمالی

طواف نساء و جایگاه آن در فقه

کتاب سطح۴

برگزیده رتبه۳

 

چهارمین جشنواره استانی

طلاب فعلی

نام و نام خانوادگی

نام اثر

قالب اثر

نوع انتخاب

ابوالفضل زارعی

بررسی تحلیلی چرایی و چگونگی اعزام سپاه اسامه

مقاله سطح۱

برگزیده رتبه۳

محمدحسین برکتین

حکم نکاح با زنان اهل کتاب

مقاله سطح۲

برگزیده رتبه۳

سیدمجید حسینی

دراسة فی نجاسة الکافر الکتابی و غیره

مقاله سطح۲

برگزیده رتبه۳

اساتید و طلاب سابق

محمدحسین خدامی

بررسی شخصیت حدیثی و رجالی جابر بن یزید جعفی

پایان نامه سطح۳

برگزیده رتبه۳

مهدی درگاهی

واکاوی محدوده و قلمرو قاعده سلطنت نسبت به سلطه انسان بر اعضای بدن

مقاله سطح۴

برگزیده رتبه۳

امیرمحسن عرفان

بازترسیم مؤلفه های نهادینه سازی رویکرد کیفی به آموزه مهدویت در رسانه

مقاله سطح۴

برگزیده رتبه۳

فضل الله غلامعلی تبار

نقد نظریه های معنی شناسی مس در آیه «لایمسه المطهرون»

مقاله سطح۴

برگزیده رتبه۳

غلامحسین جوادپور

ارزیابی معرفتی باور دینی در اندیشه فضیلت محورانه زگزبسکی و بررسی آن بر اساس حکمت متعالیه

پایان نامه سطح۴

برگزیده رتبه۲

مهدی احمدخان­بیگی

نظریه استاد مصباح درباره ارجاع اولیات به علم حضوری، تبیین و بررسی

پایان نامه سطح۴

برگزیده رتبه۳

فضل الله غلامعلی تبار

شرطیت طهارت و مانعیت نجاست در عبادات

پایان نامه سطح۴

برگزیده رتبه۳

غلامحسین جوادپور

سنجش سرشت اخلاقی معرفت

کتاب سطح۴

برگزیده رتبه۲

مهدی عبدالهی

کمال نهایی انسان و راه تحصیل آن از دیدگاه فیلسوفان اسلامی

کتاب سطح۴

برگزیده رتبه۲

 

 

You have no rights to post comments